Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське рудоуправлiння"

Протоколи голосування 2014