Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське рудоуправлiння"

Особлива інформація емітента 04.2016

 

протокол 1 - 04.2016

 

Протокол 2 - 04.2016