Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградське рудоуправлiння"